Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be
Inschrijvingen 2019-2020

Inschrijvingsprocedure voor kinderen °2017
Alle Geelse basisscholen hebben dezelfde inschrijvingsperiode.

  1. Voorrangsperiode
    De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel voor het schooljaar 2018-2019 loopt van 18/02/2019 tot en met 15/03/2019.
  2. Vrije inschrijvingen
    Kinderen die niet onder de voorrangsregeling vallen, kunnen ingeschreven worden vanaf 18/03/2019.
  3. De vrije inschrijvingen starten op maandag 18/03/2019 om 8.00 u in ons administratief gebouw (oude pastorij naast de school), Winkelomseheide 145. Op vrijdag 15/03/2019 worden de capaciteiten hieronder aangepast met de inschrijvingen uit de voorrangsperiode.
  4. Om de inschrijving vlot te laten verlopen, vragen wij de documenten in onderstaande link op voorhand af te drukken en ingevuld mee te brengen bij de inschrijving:
  5. documenten inschrijving

Meer info in de folder 2019-2020:

folder inschrijvingsdecreet 2019-2020
Wegwijs in het onderwijs
Capaciteit school Capaciteit Vrije plaatsen
250 12
Kleuterschool
Geboortejaar Capaciteit Vrije plaatsen
2017 25 2
2016 25 2
2015 25 -4
2014 25 -3
Lagere school
Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
1 25 1
2 25  0
3 25  0
4 25  9
5 25  1
6 25  4