Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

infoavond kleuterschool op dinsdag 7 september
infoavond lagere school op donderdag 9 september

Winnaars Fotozoektocht

We hopen dat jullie allemaal veel plezier hebben beleefd aan het verkennen van onze mooie schoolomgeving. Bedankt om met zoveel mensen deel te nemen en onze school op deze manier te steunen.

Een onschuldige hand heeft uit de vele juiste formulieren 3 winnaars getrokken.
De gelukkigen zijn:

*   Alix Viaene
*   Cas en Joep Fontana
*   Robby Mandiau

De winnaars mogen tijdens de openingsuren van de school of na afspraak hun prijsje komen afhalen aan het secretariaat.
Dikke proficiat aan de winnaars.

Welkom op onze school!

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling en laten zich niet zomaar opvoeden. Zij zijn zelf ook actieve partner. Als opvoeder sta je er niet alleen voor en kan je rekenen op de ondersteuning van de school, de ruimere omgeving. We zijn blij om jouw kind(eren) te mogen verwelkomen in onze school en voor het vertrouwen dat je in onze directie en leerkrachten stelt. We zullen jouw kind(eren) graag mee op pad nemen.

Als stedelijke basisschool hebben we volgende doelen voor ogen:

  • een maximale vorming van de persoonlijkheid van ieder kind
  • gericht op een kritisch-creatieve integratie
  • en dit vanuit een fundamentele democratische houding.
  • in een hedendaagse veranderende maatschappij en cultuur

Kortom de kans om te spelen, te leren en te leven. Kansrijk onderwijs voor alle kinderen, daar gaan wij voor. Maar dit kan een school alleen niet waarmaken. Het is belangrijk dat we de handen in elkaar slaan om ‘samen – beter – school – te – maken’. Als dorpsschool willen we echt deel zijn van de buurt waar onze leerlingen opgroeien. Verder vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen actief de wereld verkennen, sporten, spelend leren, waarden en normen leren kennen, sociale vaardigheden oefenen, zich veilig in het verkeer leren bewegen en zorgzaam leren zijn.

We hopen dat alle leerlingen, klein en groot, zich thuis zullen voelen in onze school.