Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

Ouderraad

De ouderraad van onze school is samengesteld uit mensen die zich vrijwillig en in groep wensen in te zetten om de school en haar werking te ondersteunen.

Het staat open voor elke ouder die een kind op de school heeft. Iedere ouder is bij inschrijving van zijn/haar kind automatisch lid van de ouderraad. Wie wenst toe te treden tot het bestuur of wil participeren als actief (helpend) lid kan daarvoor contact opnemen met één van de leden.

De ouderraad organiseert en ondersteunt heel wat schoolactiviteiten. “Helpende handen hebben we NOOIT teveel” en iedereen met wat vrije tijd en/of leuke en ludieke ideeën is meer dan welkom!

Bij aanvang van het schooljaar houdt de ouderraad zich eraan alle ouders op de hoogte te brengen van hun jaarplanning en iedereen uit te nodigen om mee te bouwen aan een actieve ouderwerking. Om al hun activiteiten voor te bereiden en te evalueren voorziet de ouderraad regelmatige vergadermomenten. Via de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.