Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be
Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt democratisch verkozen voor een periode van vier jaar. De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden uit de groepen ‘personeel’, ‘ouders’ en ‘lokale gemeenschap’. Dienst onderwijs en directies nemen eveneens deel aan de raden om informatie te kunnen verschaffen.

Deze afvaardiging behartigt de belangen van de hele scholengemeenschap.