Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

Praktische info

Voor- en naschoolse opvang

 

Korte naschoolse opvang op school

De organisatie van de korte naschoolse opvang gebeurt op de school zelf.  De betaling van de korte opvang gebeurt via de schoolrekening. Wij hanteren dezelfde tarieven als de bengelbende.

 

Hier kan u terecht: na school tot 17.05u

 

Voor- en naschoolse opvang

De Bengelbende zorgt voor de voor- en naschoolse opvang.

Voor de voor- en naschoolse opvangmomenten werkt onze school samen met de Bengelbende. Korte opvang wordt door de school georganiseerd. Voor de overige opvangmomenten kan je bij de Bengelbende terecht. De Bengelbende is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang en wordt georganiseerd door het Sociaal Huis in samenwerking met Stad Geel. De Bengelbende staat onder toezicht en is erkend door ‘Kind & Gezin’. Alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom ongeacht ras, huidskleur, geloofs- of morele overtuiging.  Ook kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen meespelen in de Bengelbende. In de Bengelbende kunnen kinderen terecht voor opvang voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Je kan enkel gebruik maken van de Bengelbende, als je kind geregistreerd is. Registreren kan via volgende link: www.i-school.be/Geel/Registreren.

Als je dossier goedgekeurd is, kan je opvang aanvragen. Dit doe je via www.i-school.be/login. Elk opvangmoment moet vooraf aangevraagd worden. Je leest hierover alles in het document ‘regels en afspraken inschrijven Bengelbende’   De werking van I-school wordt uitgelegd in het document ‘handleiding I-school oudermodule’.

Wil je graag bijkomende info over de Bengelbende, dan kan dat op www.digitaalsociaalhuis.be/geel of je kan contact opnemen met de coördinator op 014 56 73 45.

 

Hier kan u terecht:                                                                                                                                                

’s morgens: vanaf 6u30     ’s avonds: tot 18u15                    in Winkelomheide

woensdagnamiddag: na school tot 18u15                            in school Ten Aard

 

Studietoelagen

Vanaf 1 september 2008 komen heel wat nieuwe gezinnen in aanmerking voor een schooltoelage. Vroeger kon je daar pas van genieten vanaf het secundair, maar nu al van bij de start in de kleuterschool.

De toekenning van de toelagen is afhankelijk van onderstaande factoren:

  1. het belastbaar gezinsinkomen
  2. aantal personen ten laste in het gezin
  3. aanwezigheid van de kinderen op school

De aanvraagformulieren en meer info zijn te vinden op www.studietoelagen.be. Via het schoolsecretariaat, het OCMW en de vakbond kan je verdere nuttige informatie inwinnen. Verder is er nog een gratis nummer (1700) voor verdere vragen. Tenslotte organiseert ook de dienst onderwijs jaarlijks een zitdag.

Het is belangrijk na te gaan of jouw kind(eren) in aanmerking komt voor deze toelagen, want eens je in het systeem zit zal dat automatisch doorlopen tot jouw kind de schoolbanken verlaat (hogeschool of universiteit).