Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

Praktische info

Voor- en naschoolse opvang

 

Korte naschoolse opvang op school

De organisatie van de korte naschoolse opvang gebeurt op de school zelf.  De betaling van de korte opvang gebeurt via de schoolrekening. Wij hanteren dezelfde tarieven als de Bengelbende.

 

Hier kan u terecht:

  •  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na school tot 17.00u
  •  woensdag = geen opvang op school

 

 

Voor- en naschoolse opvang buiten school

De Bengelbende zorgt voor de voor- en naschoolse opvang.

Voor de buitenschoolse opvangmomenten werkt onze school samen met De Bengelbende, een organisatie vanuit het Sociaal huis in samenwerking met stad Geel.

Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar zijn welkom. De Bengelbende is ook erkend als een inclusieve opvang; ook kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen komen spelen.

REGISTRATIE

Kinderen kunnen pas deelnemen aan De Bengelbende nadat ze geregistreerd zijn. Registreren kan via: https://bengelbende.i-active.be.  Klik onderaan om een account aan te maken.
Zodra De Bengelbende het account heeft goedgekeurd, kun je inschrijven voor de verschillende opvangmomenten naar keuze. Dit kan tot 5 werkdagen duren.

Wil je graag bijkomende info over de Bengelbende, dan kan dat bij de coördinatoren van de buitenschoolse kinderopvang op 014 56 73 45 of via bengelbende@geel.be. Ook op de website kan je nog extra informatie vinden www.geel.be/bengelbende.

 

Hier kan u terecht: 

De Bengelbende in Winkelomheide                                                                                                           

  • ’s morgens: vanaf 6u30     ’s avonds: tot 18u15      
  • woensdagnamiddag: na school tot 18u15
  • op vakantie-en schoolvrije dagen: van 6.30u tot 18.15u     

 

Studietoelagen

Heel wat gezinnen komen in aanmerking voor een schooltoelage. Dat kan al van bij de start in de kleuterschool. De toelage wordt automatisch toegekend op basis van punten die toegekend worden aan de leefeenheid (samenstelling gezin), in combinatie met het gezinsinkomen.

Meer info vindt u op https://www.studietoelagen.be/kleuter-en-lager-onderwijs-0