Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be
CLB-Kempen

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

In het CLB werken artsen, bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

Begeleiding op vraag: alles draait rond de leerling
De leerling kan rechtstreeks bij ons terecht met zijn vragen over:

  • persoonlijk en sociaal welbevinden
  • gezondheid (in brede zin: fysiek, psychisch, sociaal)
  • leren en studeren
  • schoolloopbaan: studie- en jobkeuze

Ook ouders en leden van het schoolteam zijn welkom met hun vragen. Ze zijn immers de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding en vorming van het kind.

Wanneer kunt u het CLB bereiken?

Onze school werkt samen met de vestiging Geel van VCLB-Kempen, Stationsstraat 160 Geel, tel 014 58 85 34 – email: geel@clb-kempen.be – website: www.clb-kempen.be .

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.