Stedelijke basisschool Winkelomheide Winkelomseheide 147 2440 Geel 014 56 65 00 sbs.winkelom@geel.be

Wil je graag naar onze school komen?

Eerst aanmelden, dan inschrijven.

Voor wie?

  • – kinderen die geboren zijn in °2022
  • – kinderen die naar een andere school gaan
  • – kinderen die geboren zijn voor 2022 en nog niet zijn ingeschreven in een school

Alle Geelse basisscholen werken met één centraal aanmeldingssysteem, kortweg CAS.

Dat is een online systeem waar je als ouder enkel baat bij hebt:

  • – er wordt rekening gehouden met de scholen van jouw voorkeur
  • – het systeem zorgt ervoor dat kinderen in de buurt van hun woonplaats naar school kunnen
  • – je krijgt eerlijke kansen zonder aan te schuiven of kamperen voor de schoolpoort

Het aanmeldingssysteem geeft je de tijd om je kind aan te melden en de voorkeursscholen te bepalen. Het moment waarop je je aanmeldt in de periode heeft geen effect meer op de rangorde. Wanneer er meer kinderen dan plaatsen zijn op de school, wordt de volgorde bepaald op basis van de afstand van de school tot de woonplaats. Na de aanmeldingsperiode krijg je via e-mail een ticket om je kind in te schrijven op de toegewezen voorkeursschool. Je maakt dan een afspraak met de school om de inschrijving af te ronden.

Zolang je niet op de school bent langs geweest om de documenten formeel te ondertekenen, is de inschrijving niet in orde. De inschrijving geldt voor de rest van de schoolloopbaan op de school tot en met het zesde leerjaar.
Er is een voorrangsregeling voor kinderen van personeel en voor broers/zussen die op hetzelfde adres wonen als een kind dat al leerling is op de school.

Aanmelden brochure 2024-2025

Capaciteit school Capaciteit Vrije plaatsen
258 2
Kleuterschool
Geboortejaar Capaciteit Vrije plaatsen
2022 25 0
2021 25 0
2020 25 0
2019 24 1
Lagere school
Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
1 24 0
2 25 0
3 28 0
4 28 0
5 28 0
6 24 1